Az élhető környezet kialakításának, valamint az ésszerű és fenntartható mezőgazdasági tevékenység folytatásának egyik meghatározó alappillére a talajok védelme. A talajvédelem a termőföld termékenységének és minőségének megóvását, javítását, romlásának megelőzését foglalja magában. A mezőgazdasági művelési ágban lévő termőterületeket érintő beavatkozások, illetve beruházások lefolytatásához a legtöbb esetben talajvédelmi hatósági engedély szükséges. A ConTerra Mérnöki Iroda talajvédelmi szakértői tevékenysége kiterjed a talajvédelmi hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatásához szükséges talajvédelmi tervek elkészítésére, illetve a talajvédelmet érintő eljárásokban történő szakértői tanácsadásra is.

TOVÁBB A TALAJVÉDELEMHEZ
 


A mező- és erdőgazdálkodás, valamint a vadgazdálkodás harmonikus együttműködésének egyik sarkalatos pontja a vad által okozott mennyiségi és minőségi kár felmérése, illetve a vadkár elleni hatékony védekezés megvalósítása. A vad által okozott kár a céltudatos emberi tevékenységgel létrehozott mező- és erdőgazdálkodási terményekben, illetve azok állapotában keletkezett mennyiségi hiány vagy minőségi értékromlás. A ConTerra Mérnöki Iroda vadgazdálkodási, illetve vadkárbecslői tevékenysége a vadkárfelmérés, vadkárbecslés mellett kiterjed a vadgazdálkodási tervezés és szakértői tanácsadás számos területére.TOVÁBB A VADKÁRBECSLÉSHEZ