A talaj a Föld legkülső, mállott szilárd kérge, amely a talajképződés tényezőinek együttes hatására keletkezik. A talaj és a környezet többi eleme sokoldalú összefüggésben hatnak egymásra, amelynek hatására a talaj feltételesen megújuló, de egyben megújítható természeti erőforrássá válik. A talajtakaró számos funkcióval bír. A megfelelő talajélet, a kiegyensúlyozott tápanyag-, hő- és vízgazdálkodási tulajdonságok megőrzése mind-mind hozzájárulnak az egészséges és élhető környezet, valamint az élelmiszerbiztonság fenntartásához; éppen ezért a talajtakaró védelme az ésszerű és fenntartható mezőgazdasági tevékenység egyik alappillére.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény meghatározása szerint a talajvédelem a termőföld termékenységének és minőségének megóvását, javítását, fizikai, kémiai és biológiai romlásának megelőzését jelenti. A termőföldek talajvédelmével kapcsolatos állami feladatait a talajvédelmi hatóság látja el (Nébih).Az elsőfokú talajvédelmi hatóság minden megyében megtalálható a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok intézményi rendszerén belül a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságokon.

A talajtakaró természeti erőforrásként történő kezelése okán a mezőgazdasági művelési ágban lévő termőterületeket érintő egyes beavatkozások, beruházások lefolytatásához a területileg illetékes talajvédelmi hatóság engedélye szükséges. Az engedélyköteles tevékenységek köre – bizonyos peremfeltételek fennállása esetén – kiterjed a:
  • a humuszos termőréteg mentésére, kezelésére, az azzal való gazdálkodásra;
  • a talajjavításra;
  • a mezőgazdasági célú tereprendezésre;
  • a talajvédelmi műszaki beavatkozásokra és egyéb létesítmények megvalósítására;
  • a hígtrágya termőföldön történő felhasználására; a szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználására;
  • a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználására, illetve a mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználására.

A hatósági engedélyhez kötött beavatkozások, beruházások lefolytatásának engedélyezési eljárása talajvédelmi terv benyújtását igényli, amelyet a Talajvédelmi Szakértői Nyilvántartói Jegyzékben szereplő, talajvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező talajvédelmi szakértő készít el a beruházó részére.

A ConTerra Mérnöki Iroda és jogelődje 2008 óta környezetvédelmi, agrár-környezetgazdálkodási és vadgazdálkodási szakterületen végez szakértői tevékenységet. A Talajvédelmi Szakértői Nyilvántartói Jegyzékben regisztrált talajvédelmi szakértőink 2011 óta folytatnak talajvédelmi szakértői tevékenységet az ország teljes területén. Amennyiben talajvédelmi tervek elkészítésével kapcsolatos kérdése, problémája van, forduljon hozzánk bizalommal! Bízva a sikeres együttműködésben,


Dr. Pető Ákos
talajvédelmi és vadgazdálkodási szakértő
környezetgazdálkodási agrármérnök