A mező- és erdőgazdálkodás, valamint a vadgazdálkodás harmonikus együttműködésének egyik sarkalatos pontja a vad által okozott mennyiségi és minőségi kár felmérése, illetve a vadkár elleni hatékony védekezés megvalósítása. A vadkár fogalmát többféleképpen is meghatározhatjuk. Egyfelől a vad által okozott kár a céltudatos emberi tevékenységgel létrehozott javakban, így elsősorban a mező- és erdőgazdálkodás terményeiben és állapotában – a vadnak tulajdoníthatóan keletkezett mennyiségi hiány vagy minőségi értékromlás. A 1996. évi LV. törvény meghatározza a vadkárt okozó fajok körét, így ennek értelmében a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár – öt százalékot meghaladó részét – a vadászatra jogosult köteles megtéríteni.

A vadkár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől – folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől – számított harminc napon belül kell közölni a kárért felelős személlyel. Amennyiben a károsult és a kárért felelős személy között nyolc napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, akkor a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől nyolc napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatását.

A kár megállapítását a Nemzeti Agrártanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által regisztrált vadgazdálkodási kárszakértő végezheti. A szakértőt a jegyző nyolc napon belül rendeli ki. A kár becslését – az egyszerűsített vadkárbecslési szabályok szerint – a kirendeléstől számított nyolc napon belül kell lefolytatni. A szakértő köteles a kárbecslésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzőnek. A jegyző a szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan.

A ConTerra Mérnöki Iroda 2013-ban bővítette szolgáltatási profilját. A környezetvédelmi – kiemelten talajvédelmi szakértői tevékenység mellett – vadgazdálkodási, hangsúlyosan vadkárbecslési szakértői tevékenységet folytat.

A Nemzeti Agrártanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által regisztrált vadgazdálkodási szakértőink a legmodernebb elméleti módszertani és terepi felkészültség mellett végzik szakértői munkájukat. Amennyiben vadkárbecsléssel, vadgazdálkodással kapcsolatos kérdése, problémája van, és akár a károsulti oldalt, akár közigazgatási oldalt képviseli (jegyző) forduljon hozzánk bizalommal!

Bízva a sikeres együttműködésben,

Dr. Pető Ákos
talajvédelmi és vadgazdálkodási szakértő