A ConTerra Mérnöki Iroda saját hatáskörben az alábbi vadgazdálkodási szakértői jogosultsági területeken végez szakértői tevékenységet:
  • mezőgazdasági vadkárbecslés

Az 1996. évi LV. törvény 75. § (1), valamint annak 79/2004 (V.4.) FVM végrehajtási rendelete alkalmazásában mezőgazdasági vadkárnak minősül a vad táplálkozása, taposása, túrása vagy törése következtében a szántóföldön, a gyümölcsösben és a szőlőben a mezőgazdasági kultúra terméskiesését előidéző károsítás. A gyümölcs-, illetve szőlőtelepítésben bekövetkezett vadkár pénzértékét a pótlás mértékének arányában kell meghatározni.

  • erdei vadkárbecslés

Az 1996. évi LV. törvény 75. § (1), valamint annak 79/2004 (V.4.) FVM végrehajtási rendelete alkalmazásában az erdőgazdálkodásban okozott vadkár az erdősítésben a vad rágása, hántása, túrása, taposása, törése által a csemeték elhalását előidéző, vagy a csúcshajtás lerágásával, letörésével a csemeték fejlődését akadályozó, továbbá az erdei magok elfogyasztása által a természetes erdőfelújulás elmaradását okozó károsítás. A kár pénzértékben történő megállapításához az erdő értékét kell alapul venni.

  • vadgazdálkodási tervezés

A vadgazdálkodási tevékenység tervszerűségének megvalósítása érdekében az 1996. évi LV. törvény vadgazdálkodási tervek elkészítését írja elő. A vadászatra jogosultnak hosszú távú vadgazdálkodási üzemterv és éves vadgazdálkodási terv formájában kell rögzítenie és megvalósítania tevékenységét. Vadgazdálkodási üzemtervet felsőfokú vadgazdálkodási képesítéssel, valamint ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező, a vadgazdálkodási tervezés szakértői névjegyzékébe felvett személy készíthet.

  • zárttéri vadtartással kapcsolatos szaktanácsadás

Az 1996. évi LV. törvény 32. §, valamint annak 79/2004 (V.4.) FVM végrehajtási rendelete 24. § (1) pontja alapján a vadgazdálkodási és vadászati tevékenység során mesterséges vadtenyésztési tevékenységnek minősül a vad zárttéri tartása és szaporítása. A zárttéri vadászkertek, vadasparkok tervezése és az állománykezelési technológiák kidolgozása része a zárttéri vadtartással kapcsolatos szakértői tevékenységnek.

  • vadgazdálkodási berendezések és létesítmények értékelése

A vadászatra jogosult köteles a vadászterületén élő vadállományt, annak biológiai sokféleségét fenntartani és élőhelyének védelméről gondoskodni. A vadászatra jogosult feladatai közé tartozhat a vad és élőhelyének védelmét szolgáló létesítmények, berendezések felállítása (1996. évi LV. törvény 34. §), valamint ezen túlmenően a kifejezetten vadkár elhárítást célzó berendezések megtervezése, kivitelezése és karbantartása (1996. évi LV. törvény 34. §). A vadászatra jogosult további kötelessége a vadászattal kapcsolatos építményeket és egyéb berendezéseket a biztonsági követelményeknek megfelelő létesítése és üzembentartása (79/2004 (V.4.) FVM végrehajtási rendelete 74. § (1)).

  • vadászati balesetekkel, valamint vad-gépjármű ütközésekkel kapcsolatos szaktanácsadás

A vasúti, valamint közúti közlekedés, továbbá a vadgazdálkodás speciális területhasználati konfliktusaiból adódó káresetek szakértői felülvizsgálata, megoldási javaslatok kidolgozása és kiviteli tervek megalkotása.

  • vadgazdálkodás természetvédelmi kölcsönhatásának vizsgálata

A természetvédelem, mező-, erdő- és vadgazdálkodás területhasználati konfliktusainak felderítése, megoldási javaslatok és kiviteli tervek megalkotása.